Inne potrzeby mieszkaniowe

Mają temu służyć – oprócz pokoi – pomieszczenia pomocnicze: kuchnia, łazienka, ubikacja. Mieszkanie obok jedzenia jest więc najbardziej niezbędnym i podstawowym dobrem materialnym zapewniając prawidłową egzystencję. Ma to odzwierciedlenie w strukturze wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

W budżetach domowych wydatki mieszkaniowe i wydatki na jedzenie stanowią zwykle najważniejszą pozycję. Posiadanie mieszkania pozwala również na urzeczywistnianie tzw. pragnień „wyższego rzędu”. Przykładem tego mogą być: potrzeba przynależności do określonej grupy społecznej czy potrzeba prestiżu, które można sobie zapewnić zamieszkując w luksusowej dzielnicy.