Obrót nieruchomościami w ujęciu historycznym

W obrocie nieruchomościami coraz popularniejsze stawały się kredyt hipoteczny oraz bezpośrednio system podatkowy, które umożliwiał już nawet inwestowanie. Towarzyszyło temu także sprawne działanie rynku budowlanego. Szczególnym punktem w tamtym czasie był również fakt rozwinięcia rzeczowych metod służących adekwatnej wycenie nieruchomości.

Precyzyjnie wyznaczono ramy prawne oraz instytucjonalne. Można było znaleźć coraz więcej poradników oraz pism dydaktyczne oferujące porady dla właścicieli nieruchomości miejskich. Coraz dokładniej regulowane oraz precyzowane było prawo budowlane.